Doradztwo Zawodowe

Pokieruj Swoją karierą zawodową, odnajdź się na rynku pracy, skorzystaj z naszej pomocy.

W czym możemy Ci pomóc?

Szkolny Doradca Zawodowy

Bożena Świątkowska

Doradztwo zawodowe– sala 229,
wtorek 10.30 – 12:15 i środa 10.30 - 11.20
Istnieje możliwość umówienia się na poradnictwo indywidualne w innych godzinach poprzez dziennik elektroniczny

Agnieszka Skórowska

Doradztwo zawodowe– sala 229,
wtorek 10.30 – 12:15 i środa 10.30 - 11.20
Istnieje możliwość umówienia się na poradnictwo indywidualne w innych godzinach poprzez dziennik elektroniczny

Szkolny Doradca Zawodowy to pierwszy krok do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.

W tej zakładce znajdziesz wszystkie informacje, na temat kierowania swoją karierą zawodową.

- Pomożemy pogłębić wiedzę o własnych możliwościach i zainteresowaniach
- nabyć umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy
- przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji
- dowiedzieć się jak założyć własną firmę
- znaleźć pracę
- umiejętnie i otwarcie wyrażać siebie
- przygotować się do roli pracownika
- poznać techniki radzenia sobie ze stresem
- umiejętnie współpracować w grupie
- sporządzać pisma formalne niezbędne w poszukiwaniu pracy

Zapraszamy do współpracy rodziców.

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

GALERIA

Skip to content