Dla Rodzica

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Turystyki, Kucharz oraz Cukiernik

Regulamin Rady Rodziców

Zapoznaj się z Regulaminem Rady Rodziców.

Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki

Zapoznaj sie ze Szkolnym Programem Wychowania  i Profilaktyki

Zapoznaj się z ofertą polisy ubezpieczeniowej NNW w naszej szkole.

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat sposobu postępowania przy zgłaszaniu roszczenia.

Członkowie

Rada Rodziców

Przewodnicząca - Justyna Lewandowska

Zastępca – Marek Węgliński

Skarbnik - Sławomir Szymański

Kalendarium Roku Szkolnego 2022/23

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2022/23

Konsultacje z nauczycielami

Pozostałe terminy spotkań ustalane będą w zależności od potrzeb szkoły i wychowawców, po uzgodnieniu z Dyrekcją.

Informacje dla Rodziców

Ewaluacja

Drodzy Rodzice

Od 4 lutego br. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich trwać będzie ewaluacja zewnętrzna. Jej efektem będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.

Dyrektor Roman Wojda

Skip to content