Praktyki Zawodowe

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Turystyki, Kucharz oraz Cukiernik

Harmonogram praktyk zawodowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content