Dla Nauczyciela

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Turystyki, Kucharz oraz Cukiernik

Regulamin Rady Pedagogicznej

Zapoznaj się, przeczytaj.

Regulamin Poprawy Frekwencji

Zapoznaj sie, przeczytaj

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Zapoznaj się, przeczytaj

Regulamin Korzystania z Boiska Sportowego

Zapoznaj się, przeczytaj

Regulamin Pracowni Multimedialnej

Zapoznaj się, przeczytaj.

Regulamin Samorządu Szkolnego

Zapoznaj sie, przeczytaj

Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat naszego szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Regulamin Rady Rodziców

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat zasad funkcjonowania Rady Rodziców.

Kalendarium Roku Szkolnego

Zapoznaj się z Kalendarium na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram praktyk zawodowych

Zapoznaj się z harmonogramem praktyk na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram zebrań rodzicami

Zapoznaj się z harmonogramem zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

TABLICA OGŁOSZEŃ DLA NAUCZYCIELI

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH

Karta wycieczki

Pobierz, wydrukuj, wypełnij

Lista uczestników wycieczki

Pobierz, wydrukuj, wypełnij

Oświadczenie uczestników wycieczki

Pobierz, wydrukuj, wypełnij

Harmonogram wycieczki

Pobierz, wydrukuj, wypełnij

Regulamin wycieczki

Pobierz, wydrukuj, wypełnij

Zasady bezpieczeństwa na wycieczce

Pobierz, wydrukuj, wypełnij

NAJNOWSZE INFORMACJE Z NASZEJ SZKOŁY

AKTUALNOŚCI

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się 20 grudnia o godz. 16:30. W godzinach od 16:00 do 18:00 będą...

Read More
Skip to content