EGZAMINY

Kształcimy w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Organizacji Turystyki, Kucharz oraz Cukiernik

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat 

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat 

  1. jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy 
  2.  jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.
  1. jeżeli ukończyłeś(-łaś) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana, 
  2. jeżeli ukończyłeś (-łaś) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce,
  3. jeżeli ukończyłeś (-łaś) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości,
  4. lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych. 
     
NAJNOWSZE INFORMACJE Z NASZEJ SZKOŁY

AKTUALNOŚCI

owoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu

Nowoczesne pracownie zawodowe

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego szkolnictwo zawodowe pt. „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” https://www.youtube.com/watch?v=3LNAK98Igh4

Read More
Skip to content