Egzamin maturalny 2021

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), zwaną dalej „rozporządzeniem 2314” uprzejmie informuję, ze zostały wprowadzone […]

Skip to content