Wychowawstwa

 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

w Toruniu

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Technikum Nr 3

 

1.

I Ap technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Anita Streich

2.

I Bp technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Barbara Willmann

3.

I Hp technik hotelarstwa

mgr Agnieszka Parzęcka

4.

I Tp technik organizacji turystyki

mgr Agata Rzeszut

5.

II Ap technik żywienia i usług

gastronomicznych

mgr inż. Maria Świątecka

6.

II Bp technik żywienia i usług

gastronomicznych

mgr Alina Piekańska

7.

II Tg technik organizacji turystyki

mgr Marcin Kasprowicz

8.

II Tp technik organizacji turystyki

mgr Aleksander Marcinkowski

9.

II HAp technik hotelarstwa

mgr Magdalena Cymerman

10.

II Ag technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Danuta Bańkowska

11.

II Bg technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Dorota Słowikowska

12.

II HAg technik hotelarstwa

mgr Joanna Zagórska

13.

II HBg technik hotelarstwa

mgr inż.Tamara Lis

14.

IIIA technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Anna Kułaczkowska

15.

IIIB technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Anna Prządka

16.

III HA technik hotelarstwa

III T technik organizacji turystyki

mgr Anna Grabowska

 

17.

III HB technik hotelarstwa

mgr Renata Ryglewicz

18.

IVA technik żywienia i usług

gastronomicznych

mgr Beata Gierczak

19.

IVB technik żywienia i usług

gastronomicznych

mgr Dorota Jasińska

20.

IVT technik organizacji turystyki

mgr Iwona Pawlak

21.

IV HA technik hotelarstwa

mgr Barbara Grabowska

22.

IV HB technik hotelarstwa

mgr Agata Błażejewska

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3

 

1.

I KCp kucharz/cukiernik

mgr Małgorzata Rybińska

2.

II Kp kucharz

mgr Alina Grudzińska

3.

II KCg kucharz/cukiernik

mgr Magdalena Jaworska

4.

III CKkucharz/cukiernik

mgr inż. Hanna Smolińska