WYPRAWKA SZKOLNA

 


 

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2017/18 do pobrania tutaj. Wnioski można składać do 6 września 2017 roku u pedagogów szkolnych lub w sekretariatach.

 


 

BEZPŁATNE OBIADY DLA UCZNIÓW

 

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne obiady. Szczegóły na stronie www.dzwoneknaobiad.pl


 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zasady ubiegania się o stypendium. Pobierz ulotkę

 


 

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2015/16

 

 • UCHWAŁA RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka Szkolna".  Pobierz dokument Więcej informacji w załączniku do uchwały - Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka Szkolna". Pobierz załącznik
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. (Dz. U. poz 938). Pobierz dokument
 • Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. Pobierz dokument
 • Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników (dotyczy uczniów niepełnosprawnych). Pobierz dokument
 • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Pobierz dokument

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkoilnym 2015/16.

Wnioski należy składać w szkole u pedagoga szkolnego w terminie do dnia 4 września 2015 r.

 


 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Od dnia 18 sierpnia  2014r. można pobierać w szkole wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015. Wnioski można też pobrać w wersji elektronicznej ze strony:  http://www.torun.pl/pl/nauka/stypendium-szkolne-2014/2015

Wypełnione wnioski należy składać w szkole u pedagogów szkolnych  od dnia 1 września do 15 września 2014 r. Data złożenia wniosku ma wpływ na ustalenie dochodu rodziny i we wniosku musi to być dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień.


 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 • Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym – od 1 do 15 września 2014 r. składa wnioski w swojej szkole.
 • Pozostali uczniowie – od 1 do 15 września 2014r. składają wnioski w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.
WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
zakup podręczników

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach:

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r

oraz

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=200&page=4594

Wypełnione wnioski należy składać u pedagogów szkolnych do dnia 3 września 2014 r.


 

ZAŁĄCZNIKI

 • UCHWAŁA NR 144/2014 RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Patrz załącznik

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Patrz załącznik
 • Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. Pobierz załącznik
 • Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników (dotyczy uczniów niepełnosprawnych). Pobierz załącznik

 STYPENDIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

ZAŁĄCZNIKI

 • Uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.