RADA RODZICÓW

 

SKŁAD RADY RODZICÓW: 

Przewodnicząca – Justyna Lewandowska

 

Zastępca – Marek Węgliński

 

Skarbnik – Sławomir Szymański 

 

 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Katarzyna Chojnacka

Małgorzata Lawędzka

Małgorzata Boniecka

 

 


 

Aby pomoc dzieciom i szkole w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty kwoty 40 zł na rok szkolny. Wpłat można dokonywać na wywiadówkach u przedstawicieli trójek klasowych, wychowawców klas lub bezpośrednio na podane konto Rady Rodziców. Kwota może być wpłacana w dwóch ratach.


 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Przy Zespole Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Osikowa 15 87-100 Toruń

Bank Millenium
05 1160 2202 0000 0000 6288 1740

 tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa