Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 1.  

Ferie zimowe

 

15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512).

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach czwartych

 

30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

      7.

Egzamin maturalny

 

Część pisemna 4- 20 maja 2021 r.

Część ustna 7-20 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobuprzeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

     8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja 1 Zima: styczeń – luty 2021 r.

Część pisemna - 12 stycznia 2021 r.

Część praktyczna model „D” - 11 stycznia 2021 r.

Część praktyczna model „W” - 13-25 stycznia 2021r. oraz 11-19 lutego 2021 r.

Sesja 2 Lato: czerwiec-lipiec 2021 r.

Część pisemna - 22 czerwca 2021 r.

Część praktyczna model „D” - 21 czerwca 2021r.

Część praktyczna model „W” - 23 czerwca - 8 lipca 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

    10.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 

 • 14 października 2020 r. (środa) - Dzień Nauczyciela

 • 11 listopada 2020 r. (środa) - Narodowe święto Niepodległości

 • 1 stycznia 2021r. (piątek) - Nowy Rok

 • 6 stycznia 2021r. (środa) - Święto Trzech Króli

 • 3 maja 2021 r. (poniedziałek) - Święto Konstytucji

 • 3 czerwca 2021 r. (czwartek) - Boże Ciało

     11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

 

 • 11, 12 stycznia 2021r.- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tylko technikum)

 • 4, 5, 6, maja 2021 r. - egzamin maturalny

( technikum i branżowa szkoła I st. )

 • 4 czerwca2021 r. ( piątek po Bożym Ciele – technikum i branżowa szkoła I st.)

 • 21 czerwca 2021 r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( technikum)

 • 22 czerwca 2021 r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( technikum i branżowa szkoła I st. )

12.

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).