PRZETARGI

 

28.05.2018 r.

Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

 

 

ZSG-H w Toruniu ogłasza konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Oferty należy składać do 22.06.18 do godz. 12:00 w sekretariacie szkolnym.

Szczegóły w dokumentach do pobrania.

 

Konkurs ofert

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 (wzór umowy)

 

 

 

17.11.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2016 

Zapytanie dotyczy zadania zakupu i dostawy tapczanów jednoosobowych

do ZSG-H w Toruniu

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 


16.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

Zapytanie dotyczy zadania zakupu i dostawy pralki automatycznej do ZSG-H w Toruniu

 

Zapytanie

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 


20.07.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.07.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu"

 06.07.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu części przetargu nieograniczonego

Dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Zawiadomienie

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

21.06.2016 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich"

Pobierz załącznik

 

 


 

 20.06.2016 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

ul. Osikowa 15, 87-100 Toruń

tel. (56) 657 37 77, fax. (56) 657 37 77, wew. 150

www.zsgh.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na 

"Dostawy artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu"

(Kod CPV 15000000-8)

Pobierz załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 


 

Konkurs ofert na sprowadzenie sklepiku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Konkurs

Oferta

Wzór umowy

 


 

Zgłoszenie nieprawidłowości

Zawiadomienie o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu" z dnia 8.07.2015. 

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w dokumencie dostępnym do pobrania w linku poniżej:

 

Zawiadomienie

  


 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy artykułów żywnościowych do Warsztatów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu" z dnia 17.06.2015

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2. IX - warzywa mrożone

Załącznik nr 2. VI - wyroby ciastkarskie

Załącznik nr 2. VII - ryby

Załącznik nr 2.I - mięso i wędliny

Załącznik nr 2.II - mleko i produkty mleczne

Załącznik nr 2.III - różne produkty spożywcze

Załącznik nr 2.IV - owoce i warzywa

Załącznik nr 2.V - pieczywo

Załącznik nr 2.VIII - jaja

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie

 


 

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego z dnia 27.04.2015

 

Ogłoszenie oraz załączniki

 


 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego z dnia 23.03.2015 r.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z 28.11.2014 r.


 

 

 

 

Zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich”  

Pobierz załącznik z zapytaniem ofertowym

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18.06.2014 r.

 

 

 

 OGŁOSZENIA