W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2019 r. wniosek nr 2019-1-PL01-KA102-063398 pt.: „VETskills4future” złożony przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w dniu 3 czerwca 2019 r. został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

 

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2019 r.

Data zakończenia projektu: 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu:  107588,00 EUR

W 24-miesięcznym projekcie „VETskills4future” uczestniczy Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu jako instytucja wnioskująca i organizacje partnerskie: Stredná odborná škola

w Słowacji oraz firma Universal Mobility SL w Hiszpanii. Projekt powstał z myślą o potrzebach uczniów klas gastronomicznych, cukierniczych, hotelarskich i turystycznych

Projekt został napisany w oparciu o analizę wyników egzaminów zawodowych, analizę ankiet uczniów ZSG-H, w oparciu o Plan Rozwoju Szkoły, Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023 i o Europejski Plan Rozwoju Szkoły.

Celem głównym projektu jest poniesienie kompetencji zawodowych u 53 uczniów - techników żywienia, cukierników, techników hotelarstwa i techników usług turystycznych w ciągu 2 lat w zakresie:

• sporządzania wybranych dań kuchni hiszpańskiej i słowackiej i dobierania warunków do przechowywania żywności

• sporządzania wybranych ciast i deserów charakterystycznych dla kuchni hiszpańskiej i słowackiej

• obsługi gościa zagranicznego w recepcji w ramach procedury check-in i przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gościa

• przygotowania ofert imprez turystycznych i znajomości atrakcji turystycznych Hiszpanii i Słowacji

 

Cele szczegółowe projektu, wspierające cel główny to:

1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat UE.

2. Zapoznanie z dokumentami aplikacyjnymi Europass.

3. Pobudzenie przedsiębiorczości i wzmocnienie wiary we własne możliwości.

4. Włączanie w życie społeczne osób niepełnosprawnych.

5. Wzrost kompetencji w zakresie stosowania języka angielskiego branżowego.

6. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym.

7. Poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich.

 

Ocena eksperta:

Wniosek staranny i dobrze przemyślany.  Jego zasadność i celowość  nie budzi zastrzeżeń. Na korzyść wniosku przemawia szereg działań podjętych przez zainteresowane instytucje, o czym świadczą podpisane dokumenty: Letter of Intent, Memorandum of Understanding oraz programów praktyk zawodowych dla wszystkich grup uczestników. Projekt włącza także osoby niepełnosprawne.  Opisano  plan ewaluacji i upowszechnienia projektu i jego rezultatów  obejmujący oprócz kampanii informacyjno-promocyjnych także pokaz praktycznych umiejętności.

16.12.2019

16.12.2019 r. stażyści Erasmus+ wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas odbywających się w ZSG-H Targów Edukacyjno-Zawodowych. Pilnie ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddychową.

 

04.11.2019 r.

Jak nazywa się największe pod względem powierzchni jezioro w Unii Europejskiej? Ilu członków liczy Parlament Europejski?

28-29.10.2019 r. Starsze Ambasadorki - Agata Rzeszut oraz Anita Streich wzięły dział w spotkaniu inaugurującym V edycję EPAS (European Parliament Ambassador School) w Polsce. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej. Gościem spotkania był prof. Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego, który opowiedział uczestnikom o szczegółach pracy posłów w PE.

 

04.09.2019 r.

Zapraszamy uczniów klas II i III technikum oraz szkoły branżowej do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Hiszpanii  w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+.  Wyjazd będzie trwał 16 dni i jest bezpłatny.

W stażach zawodowych w Granadzie/Hiszpania (marzec 2020 r.) weźmie udział 20 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu z klas II i III:

  • 8 osób z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • 1 osoby z zawodu kucharz,
  • 2 osoby z zawodu cukiernik,
  • 6 osób z zawodu technik hotelarstwa,
  • 3 osoby z zawodu technik  obsługi turystycznej.

W projekcie wezmą udział uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów zgodnie z przedstawionymi w Regulaminie rekrutacji do projektu kryteriami.

W skład zespołu odpowiedzialnego za selekcję wchodzą dyrektor Roman Wojda, doradca zawodowy Alina Piekańska,  koordynator projektu Anita Streich, nauczyciele języka angielskiego Agata Rzeszut i Aleksander Marcinkowski, pedagog szkolna Dorota Kozłowska oraz pielęgniarka szkolna Elżbieta Ryłowicz.

Wniosek o zakwalifikowanie