REALIZACJA PROJEKTU POKL

"TORUŃSKIE SZKOŁY ZAWODOWE SZANSĄ NA SUKCES" W ZSG-H

Od 1 czerwca 2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie POKL.09.02.00-04-039/12 „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces” realizowanym przez Gminę Miasto Toruń. www.torunskieszkoly.pl
Dzięki projektowi 83 uczniów miało okazję uczestniczyć w okresie wakacji w miesięcznych stażach. Odbywały się one w następujących firmach: Hotel „Bulwar”, „Copernicus”, „Gotyk”, „Filmar”, „Mercure”, „Gromada”, „Spichrz”, „Retman”,„1231” ,„St George” w Ciechocinku, „Przystanek Toruń” oraz w Biurze Podróży StarTours i w Osadzie Leśnej na Barbarce. Dzięki udziałowi w stażach młodzież mogła pogłębić nie tylko pogłębić swoją wiedzę zawodową, ale przede wszystkim  udoskonalić swoje umiejętności praktyczne pod okiem prawdziwych Mistrzów. Dodatkowym „atutem” były stypendia stażowe.
Druga tura uczniów, w liczbie 80 osób  uczestniczyła w stażach w lipcu i sierpniu 2014 roku.

Od 1 listopada 2013 r. realizowane były także inne  zajęcia:

  • wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, matematyki i fizyki;
  • podnoszące kompetencje z języka polskiego i matematyki;
  • przygotowujące do egzaminów  zawodowych;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Do realizacji w/w zajęć zostały zakupione różnorodne pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały biurowe.