PROJEKT UNIJNY „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL KOMPETENTNY UCZEŃ”
– wizyta nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w
GRM Novo Mesto w Słowenii
03.11.2013 – 11.11.2013

W ramach realizacji projektu unijnego Leonardo da Vinci pt.:  „Nowoczesny nauczyciel kompetentny uczeń” cztery nauczycielki ZSG-H: p. Agata Rzeszut, p. Izabela Koziarzewska, p. Iwona Pawlak i p. Tamara Lis wyjechały  do  Center Biotehnike In Turizma w miejscowości Novo mesto w Słowenii.

Celem projektu było zapoznanie nauczycieli naszej szkoły z nowoczesną szkołą zawodową i metodami pracy w szkole słoweńskiej, wymiana doświadczeń w zakresie  nauczania przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego oraz wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania i doskonalenia metod i technik pracy według nowoczesnych standardów .

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w licznych spotkaniach z władzami szkoły słoweńskiej, nauczycielami przedmiotów zawodowych i języków obcych, opiekunami praktyk zawodowych oraz pracodawcami, poznając strukturę funkcjonowania nowoczesnej szkoły zawodowej i zapoznając się z jej bazą dydaktyczną. Efektem projektu było wygenerowanie wspólnych wniosków dotyczących metod nauczania przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz stworzenie platformy e-learningowej „Student net”, służącej wymianie konkretnych zadań i będącej narzędziem pomagającym w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (http://www.studentnet1.wordpress.com/)

Innym znaczącym efektem wizyty naszych nauczycieli w Słowenii był kontakt z kulturą słoweńską oraz zacieśnienie współpracy między obiema szkołami. Nauczyciele zwiedzili  wiele szczególnych miejsc tego kraju (nowoczesny hotel Otocec, hotele uzdrowiskowe w Smarjeske Toplice,  jaskinię Postojna, winnice z tradycyjnymi winiarniami). Nawiązali także kontakty z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co zaowocuje dalszą współpracą i wymianą doświadczeń.

Novo mesto należy do miast partnerskich Torunia. Akcenty tej współpracy były widoczne również w czasie realizacji projektu. Nauczyciele odwiedzili prezentowaną w galerii wystawę grafiki i rysunku artystów z Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz związaną z Mikołajem Kopernikiem wystawę filatelistyczną, pochodzącą  z kolekcji profesora Edwarda Pałki, który jest ambasadorem kultury polskiej w Słowenii i bierze czynny udział w zacieśnianiu współpracy między dwoma miastami partnerskimi.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji