PROJEKT „NOWOCZESNY NAUCZYCIEL KOMPETENTNY UCZEŃ”
– wizyta nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w
Strednej odbornej škole w Nowym Mieście nad Wagiem
03.11.2013 – 11.11.2013

W ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci pt.: „Nowoczesny nauczyciel – kompetentny uczeń” nauczyciele ZSG-H w Toruniu: Joanna Gabor, Lidia Kwiatkowska-Śmigielska, Aleksander Marcinkowski i Alina Piekańska wyjechali do Słowacji. Partnerem przyjmującym była Stredná odborná škola w Nowym Mieście nad Wagiem.
Celem projektu była wymiana doświadczeń niezbędnych do podniesienia kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego. Współpraca przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W ramach projektu odbyły się spotkania z pracodawcami, z którymi szkoła prowadzi współpracę m.in. gospodarstwem agroturystycznym i firmą Emerson. Polscy nauczyciele, biorący udział w mobilności, uzyskali informacje na temat kształcenia zawodowego w kraju partnerskim, poznali zasady i rezultaty współpracy szkoły z pracodawcami, realizacji praktyk zawodowych i kompleksowego zarządzania jakością TQM. Brali także udział w zajęciach praktycznych, podczas których prezentowali polskie tradycje kulinarne i poznawali specjały kuchni słowackiej.
Rozpoczęto pracę nad platformą Student Net w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z języka obcego. Zaproszeni nauczyciele brali także udział w wycieczkach zawodowych, podczas których uczniowie klasy turystycznej pełnili role przewodników, m.in. do Bratysławy, gdzie zwiedzali Słowacki Bank Narodowy, czy Piesztan. W czasie wolnym poznawali walory turystyczno-krajoznawcze Nowego Miasta nad Wagiem i okolic m.in. Trenčianskych Teplic, Čachtic.

In the project there were participating three partners. The sending partner was The Complex of Schools of Hotel Management and Catering Industry in Toruń. The receiving partners were Secondary Vocational School in Nove Mesto nad Vahom in Slovakia and The Centre of Biotechnology and Tourism in Slovenia. Going towards the students needs for communicating in a foreign language and using information and communication technology at the professional level, the aims of the co-operation between the schools were :

- giving teachers knowledge and skills necessary for using and improving methods and techniques of working with student according to modern standards being a result of changes in Core Curriculum of Vocational Education and changes in the structure of the examination of professional competence,

- exchanging experience (by discussions, lesson observations, participation in teachers meetings etc.) which is important for increasing qualifications and skills of vocational teachers and teachers of foreign languages,

- improving the teachers' skills of vocational and general English and German and improving digital technology competence,

- knowing the Slovakian and Slovenian ways of vocational education (also language) with the possibility of transfer the most effective elements for the perfect student preparation to the final examination, creating the e-learning platform "Student Net" in foreign languages as a tool preparing to the final exam and entering the job market in the future.

The result of the project will be the increasing the teachers' educational qualifications and thanks to them the effective student preparation to the examination of professional competence and taking a job at the European Union market, enhancement the range of language education in the school and better using the teaching database, also with digital equipment.The participants of the project will be 8 teachers: one viceheadmaster and teachers of vocational subjects and foreign languages. Within the project one group of 4 people will visit the partner school in Slovenia and the other group of 4 people will visit the partner school in Slovakia in the school year 2013/2014. The stay of each group will last 1 weeks. Our school will host teachers and students from Slovakia and Slovenia under the same conditions.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.