PROJEKT UNIJNY „FAIR PLAY W SIECI. DEKALOG MŁODZIEŻY ONLINE"

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

AKCJA 1.1 WYMIANY MŁODZIEŻOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W TORUNIU – NOWE MIASTO NAD WAGIEM/SŁOWACJA

01.09.2013 – 31.12.2013

W projekcie pt.: „Fair play w sieci. Dekalog młodzieży online", którego główne działanie realizowane było 03.10-13.10.2013r. uczestniczyło dwóch partnerów: uczniowie ZSG-H w Toruniu oraz młodzież ucząca się w SOS w Nowym Mieście nad Wagiem w Słowacji. Młodzież współpracowała już wspólnie nad projektem programu eTwinning, założonym w czasie Warsztatów Doskonalenia Zawodowego przez p. Anitę Streich oraz p. Zuzannę Bezakovą, które odbyły się 27.09-29.09.2012r. w Budapeszcie. Podczas realizacji projektu eTwinning współpraca układała się pomyślnie, dlatego młodzież postanowiła nadać tej wirtualnej znajomości rzeczywisty charakter. Zainteresowania i opanowanie dostępnych narzędzi eTwinningu wpłynęły na temat projektu wymiany, którym jest budowanie dialogu na temat szeroko pojętego problemu bezpieczeństwa w Internecie. Głównymi celami projektu są:

zaangażowanie młodzieży organizacji partnerskich dwóch krajów sąsiednich: Polski i Słowacji;

promowanie wśród młodzieży aktywności obywatelskiej dotyczącej idei szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie;

pogłębienie zrozumienia wśród młodzieży podobieństw i różnic w prawie dotyczącym korzystania z  Internetu;

rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności  uczestników programu poprzez promowanie alternatywnych form twórczości artystycznej np. scenki dramatycznej, etiudy filmowej;

rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji – zrozumienia dla różnorodności, poprzez tworzenie utworów zaangażowanych społecznie;

działanie – tworzenie – ewaluacja – dzielenie się zdobytą wiedzą oraz wypracowanymi materiałami w społeczności lokalnej;

szerzenie kultury filmowej, pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki filmowej oraz wyrabianie właściwych kryteriów oceny dzieła sztuki;

Główne cele i priorytety projektu były realizowane za pomocą różnorodnych metod i technik edukacji nieformalnej. Odbył się przegląd filmów „Fair play w sieci". Były to warsztaty, podczas których uczestnicy nauczyli się, czym jest Movie Maker oraz w jaki sposób dokonywać amatorskiego montażu zdjęć i filmów. W trakcie zajęć zostali zapoznani z problematyką filmów zaangażowanych społecznie. W rezultacie powstało pięć filmów traktujących o prawach i obowiązkach młodzieży online. Innym działaniem była symulacja rozprawy sądowej. Młodzież podjęła próbę porównania systemów wymiaru sprawiedliwości w swoich krajach. Uzgodniła werdykt oraz porównała go z przepisami obowiązującymi w swoich krajach. Młodzież tworzyła także animacje filmowe, wykorzystując w tym celu program Monkey Jam. Zorganizowano również noc filmów, podczas której wyświetlonych zostało 10 horrorów wszechczasów. Wszystkie pozyskane były z legalnych źródeł. Warunkiem uczestnictwa w nocy filmów było przebranie. W czasie maratonu filmowego podane zostały posiłki inspirowane ulubionymi filmami grozy np. bezalkoholowa krwawa Mary. Ważnym wydarzeniem był także wieczór międzykulturowy, podczas którego odbyły się prezentacje i degustacje typowych dla krajów partnerskich produktów spożywczych.

 

 The project "Fair play on the Net. Commandments for the youngsters online" involved two partners. The host participant were students associated within the media education club at the Technical School of Catering and Hotel Industry in Toruń. The visiting participant were students from the SOS in Nové Mesto nad Váhom in Slovakia. Both groups cooperated on 29.09.2012, taking part in the eTwinning program project run by Mrs. Anita Streich and Mrs. Zuzanna Bezakova during the Professional Development Workshop in Budapest. Due to success of this virtual endeavor, the students decided on direct collaboration. As they share interests in the eTwinning tools, they chose to focus on various aspects of safety on the Internet. The main objectives and priorities of the project were attained by means of different methods and techniques of outdoor education. One of the points on the agenda was "Fair play on the Net" films show. It was planned as the outcome of a workshop during which the students got to know Movie Maker and learn to edit photos and films. They also got accustomed with the idea of community involved films. As a result, they produced 4 movies on the rights and obligations of young people online. Another action was a trial simulation. The trial scenario was prepared by the students. Then, they compared systems of justice in Poland and Slovakia and reach the verdict according to laws applicable in their countries. The verdict was presented in Polish, Slovakian and English. Another part of the project was a team game called "Internet Alias" and the Goecaching – looking for treasure using a GPS receiver. The participants also prepaired the night showing of horror movies, all of which obtained from legal sources. All the viewers were obligated to disguise. Meals served during the showing refered to horror films, for example alcohol-free Bloody Mary.