NAUCZYCIELE

 

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr inż. Magdalena Paczkowska

 

biblioteka

mgr Monika Tomaszewska

mgr Agata Rybicka

 

biologia

mgr Dorota Jasińska

mgr Barbara Willmann

 

chemia

mgr Magdalena Myślińska-Laszczak

 

doradca zawodowy

mgr Alina Piekańska

mgr Bożena Świątkowska

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Jasińska

 

etyka

mgr Anita Streich

 

fizyka

mgr Tomasz Knut

mgr Piotr Czerwionka

 

geografia

mgr Paweł Lemparty

mgr Urszula Wierzbicka

 

geografia turystyczna

mgr Paweł Lemparty

 

historia

mgr Dorota Bulińska

mgr Grzegorz Cichuta

mgr Renata Ryglewicz

 

historia i społeczeństwo

mgr Dorota Bulińska

mgr Renata Ryglewicz

 

informatyka

mgr Robert Krepel

mgr Roman Skowroński

 

język angielski

mgr Anna Grabowska

mgr Alina Grudzińska

mgr Anna Prządka

mgr Anna Kułaczkowska

mgr Aleksander Marcinkowski

mgr Agata Rzeszut

mgr Danuta Szychulska

 

język angielski zawodowy

mgr Anna Grabowska

mgr Alina Grudzińska

mgr Anna Kułaczkowska

mgr Aleksander Marcinkowski

mgr Agata Rzeszut

mgr Danuta Szychulska

 

język niemiecki

mgr Joanna Zagórska

mgr Marcin Kasprowicz

 

język niemiecki zawodowy

mgr Joanna Zagórska

mgr Marcin Kasprowicz

 

język polski

mgr Magdalena Jaworska

mgr Monika Matella-Pyrek

mgr Anita Streich

mgr Dorota Słowikowska

 

język rosyjski

mgr Alina Piekańska

 

marketing usług hotelarskich

mgr inż. Kamilla Dębowska

 

marketing w turystyce

mgr inż. Kamilla Dębowska

 

marketing w hotelarstwie

mgr inż. Kamilla Dębowska

 

matematyka

mgr Beata Gierczak

mgr Barbara Grabowska

mgr Magdalena Myślińska-Laszczak

mgr Marianna Sterniczuk

 

obsługa konsumenta

mgr inż. Longina Borkowicz

mgr inż. Kamilla Dębowska

mgr inż. Tamara Lis

mgr inż. Joanna Gabor

 

organizacja imprez turystycznych

mgr Magdalena Cymerman

mgr Agnieszka Turska

 

organizacja pracy w hotelarstwie

mgr Agata Błażejewska

mgr Magdalena Cymerman

mgr Iwona Pawlak

mgr Agnieszka Turska

mgr Lidia Kwiatkowska- Śmigielska

 

organizacja pracy w recepcji

mgr Magdalena Cymerman

mgr Lidia Kwiatkowska-Śmigielska

mgr Agnieszka Parzęcka

mgr Iwona Pawlak

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

mgr Agnieszka Turska

mgr Anna Tekiela

 

organizacja sprzedaży usług turystycznych

mgr Agata Błażejewska

mgr Magdalena Cymerman

mgr Lidia Kwiatkowska-Śmigielska

mgr Agnieszka Turska

 

pedagog

mgr Dorota Kozłowska

mgr Jolanta Marczewska

 

organizacja produkcji gastronomicznej

mgr inż. Joanna Gabor

mgr inż. Beata Kozińska

mgr inż. Magdalena Paczkowska

 

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Danuta Bańkowska

mgr inż. Monika Sylwestrzak - Buczyńska

mgr Anna Tekiela

 

planowanie usług gastronomicznych

mgr inż. Longina Borkowicz

 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Paweł Lemparty

mgr Alina Piekańska

mgr inż. Monika Sylwestrzak-Buczyńska

 

podstawy hotelarstwa

mgr Agata Błażejewska

mgr Magdalena Cymerman

mgr Lidia Kwiatkowska-Śmigielska

mgr Iwona Pawlak

mgr Agnieszka Turska

 

podstawy turystyki

mgr Agnieszka Turska

 

podstawy żywienia człowieka

mgr inż. Beata Kozińska

mgr inż. Tamara Lis

 

pracownia cukiernicza

mgr inż. Marzenna Koczorowska

mgr inż. Magdalena Paczkowska

 

pracownia hotelarstwa

mgr Agata Błażejewska

mgr Magdalena Cymerman

mgr Lidia Kwiatkowska-Śmigielska

mgr Anna Tekiela

mgr Agnieszka Turska

 

pracownia obsługi turystycznej

mgr Agata Błażejewska

mgr Magdalena Cymerman

mgr Agnieszka Turska

 

pracownia gastronomiczna

mgr inż. Longina Borkowicz

mgr inż. Joanna Gabor

mgr inż. Marzenna Koczorowska

mgr inż. Tamara Lis

mgr inż. Magdalena Paczkowska

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

mgr inż. Maria Świątecka

 

pracownia planowania i oceny żywienia

mgr inż. Longina Borkowicz

mgr inż. Marzenna Koczorowska

mgr inż. Beata Kozińska

 

pracownia obsługi konsumenta

mgr inż. Longina Borkowicz

mgr inż. Kamilla Dębowska

mgr inż. Tamara Lis

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

 

pracownia planowania usług gastronomicznych

mgr inż. Beata Kozińska

 

rachunkowość w turystyce/ w gastronomii

mgr Danuta Bańkowska

 

religia

mgr Piotr Biegalski

dr Przemysław Przybylski

mgr Ewa Rolirad

mgr Ewa Syrkowska

ks. mgr Piotr Wrzesiński

 

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

mgr inż. Longina Borkowicz

mgr inż. Kamilla Dębowska

mgr inż. Marzenna Koczorowska

mgr inż. Tamara Lis

mgr inż. Magdalena Paczkowska

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

mgr inż. Maria Świątecka

 

technika pracy w cukiernictwie

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

 

technologia w cukiernictwie

mgr inż. Joanna Jędrzejewska

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

 

towaroznawstwo

mgr inż. Marzenna Koczorowska

mgr inż. Małgorzata Ścieżyńska

 

wiedza o kulturze

mgr Magdalena Jaworska

mgr Anita Streich

 

wiedza o społeczeństwie

mgr Renata Ryglewicz

 

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Tomaszewska

mgr inż. Tamara Lis

 

wychowawcy w internacie

KIEROWNIK INTERNATU mgr Iwona Czarnecka

mgr Joanna Jąkalska

mgr Angelika Wadowska

mgr Dorota Szulc

mgr Monika Zuba-Ślot

mgr Magdalena Lassota

mgr Izabela Koziarzewska

mgr Bożena Świątkowska

mgr Małgorzata Barańska

mgr Małgorzata Rybińska

mgr Katarzyna Więcek

mgr Ryszard Wojniusz

 

wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Cichuta

mgr Jacek Czarnomski

mgr Iwona Pawlak

mgr Małgorzata Rybińska

mgr Katarzyna Więcek

 

wyposażenie techniczne

mgr inż. Joanna Gabor

mgr Roman Wojda

 

zajęcia praktyczne

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr Anna Welka

ZASTĘPCA KIEROWNIKA mgr inż. Maria Kaim

mgr inż. Anna Bartosińska-Sypek

mgr Małgorzata Boguszewska

mgr inż. Hanna Smolińska

mgr inż. Tomasz Smoliński

mgr inż. Maciej Szczęsny

 

żywienie w turystyce

mgr inż. Tamara Lis

 

nauczyciele wspomagający

mgr Grzegorz Sergot