PRZYDATNE ADRESY

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 052-34-97-606
adres strony internetowej: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
Delegatura w Toruniu
ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 056-621-85-80
adres e-mail: deltorun@uwoj.bydgoszcz.pl

Urząd Miasta w Toruniu
Wydział Edukacji i Sportu
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
tel. 056-611-88-20, 056-611-88-37
adres strony internetowej: www.um.torun.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Łukowa 11, 00-842 Warszawa
adres strony internetowej: www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
tel. 058-320-55-90
adres strony internetowej: www.oke.gda.pl

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
adres strony internetowej: www.bptorun.edu.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Prosta 4, 87-100 Toruń
tel. 056-622-29-91, 622-46-17

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dział Interwencji Kryzysowej
ul. Konstytucji 3 maja 40c, 87-100 Toruń
tel. 056-650-86-65, 056-650-85-64

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Szeroka 21/3, 87-100 Toruń

Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień „Zdrowa Rodzina”
ul. Kościuszki 23, 87-100 Toruń

Towarzystwo „Powrót z U”
ul. Strumykowa 4, 87-100 Toruń

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Szpitalna 4, 87-100 Toruń

„Telefon Zaufania”
tel. 96-97
czynny poniedziałek-piątek 16.00-20.00

„Niebieska Linia” dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 0 800 154 030