Harmonogram praktyk zawodowych

w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

w roku szkolnym 2020 / 2021

Lp.

Oddziały

Liczba tygodni

Termin odbywania praktyk

1

3 HAT,  3 HB

 

4

03 maja 2021 –

28 maja 2021

2

2Ap, 2Bp, 2Hp, 2Tp, 2Ag, 2Bg,  2Hag, 2Hbg, 2Tg

4

31 maja 2021 –

25 czerwca 2021