DOKUMENTACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

  • karta wycieczki – pobierz w formacie Word / Pdf
  • lista uczestników wycieczki – pobierz w formacie Word / Pdf
  • oświadczenie uczestników wycieczki – pobierz w formacie Word / Pdf
  • harmonogram wycieczki – pobierz w formacie Word / Pdf
  • regulamin wycieczki – pobierz w formacie Word / Pdf
  • zasady bezpieczeństwa na wycieczkach – pobierz w formacie Word / Pdf