Aktualności

Komunikat dla klas czwartych

SZANOWNI UCZNIOWIE KLAS IV

Przesyłam fragment  komunikatu Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, który powinien was zainteresować:

„…. uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja komunikatu z dnia 11 marca 2020 r.) termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

Wyniki zdających (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będą przekazane szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym KKZ do 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.”

Oznacza to, ze w dniu  20 marca 202 r. szkoła nie będzie miała wyników  egzaminu zawodowego w formie papierowej.   Każdy z was otrzymał kod dostępu  do serwisu, dzięki któremu będzie mógł się zalogować i sprawdzić wynik. Jeżeli ktoś będzie miał problem z odczytaniem wyniku proszę  o kontakt telefoniczny ze szkołą. Jednocześnie bardzo proszę osoby, którym nie uda się osiągnąć pozytywnego rezultatu  z egzaminu (tj. 50% część pisemna i 75% część praktyczna ),  a wyrażaliby chęć poprawy egzaminu  w sesji lato 2020 o informację zwrotną przez  e-dziennik do wicedyrektor Joanny Jędrzejewskiej lub na email szkoły.

Życzę wszystkim pomyślnych wyników.

Pozdrawiam Joanna Jędrzejewska