Aktualności

Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży

Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu
                
Toruń, ul. Kościuszki 11A/3

udziela bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy doświadczyli przemocy lub byli jej świadkami.
Działanie jest częścią projektu skierowanego do wszystkich mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie przemocy nie musi być udokumentowane, przemoc nie musi też występować aktualnie (ale pojawiła się w historii życia).
Pomoc uzyskają także osoby, które doświadczyły zaniedbania ze strony opiekunów, przemocy rówieśniczej, przemocy psychicznej. Wsparciem objęte też będą dzieci / młodzież, które doświadczyły przemocy w związku z trwającymi konfliktami w rodzinie, w sytuacji rozstania/rozwodu rodziców.
Bezpłatnie przyjęte również będą dzieci, które wychowują się w rodzinach adopcyjnych, zastępczych oraz w pieczy instytucjonalnej.
W ofercie:
- wsparcie psychologiczne
- psychoterapia
- konsultacje dla rodziców/opiekunów
- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
Zapisy przez profil Centrum (wiadomość) lub telefonicznie – nr 506 203 047